Z dôvodu zmeny konceptu pre rok 2018/2019 budeme prednášky a cvičenia priebežne aktualizovať

Doteraz uverejnené prednášky sú pre skúšku z predmetu APS neaktuálne, aktualizované materiály na stránke http://moodle.fei.tuke.sk/

Kontaktné údaje
Táto stránka vznikla v rámci projektu KEGA 077TUKE-4/2015 "Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového a softvérového inžinierstva s využitím KPIkitu". V súvislosti s čím si riešitelia projektu dovoľujú vyjadriť poďakovanie za podporu realizácie tohto výstupu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.