Projekty Arduino v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia prezentovali v rámci predmetu Architekúry počítačových systémov semestrálne projekty postavené na platforme Arduino. Vypracovanie tímového projektu bolo jednou z hlavných podmienok udelenia zápočtu. Po dôkladom zvážení kvality jednotlivých semestrálnych prác bolo vybratých 6 projektov, ktoré dostali najvyššie možné hodnotenie.

  • Automat na vydávanie mincí

  • „Smart“ kvetináč

  • Tancujúca fontána

  • Bluetooth Car

  • Multifunkčný alarm

  • Inteligentný skleník